História

V Prakovciach sa prvý dychovkársky súbor sformoval krátko po skončení druhej svetovej vojny.

Prvé verejné vystúpenie sa uskutočnilo 1.mája 1953.

Hudobné teleso zložené väčšinou z pracovníkov miestnej strojárenskej fabriky ale nefungovalo príliš dlho.

Túžba mať v závode i v obci vlastnú dychovku však neutíchala.

V roku 1977 vznikol hudobný spolok, ktorý dostal názov Mládežnícka dychová hudba.

Postupne sa rozširoval repertoár a kvalita hudobnej produkcie. Už v roku 1984 sa Mládežnícka dychová hudba zúčastňovala všetkých miestnych kultúrnych akcií.
Od roku 1986 účinkovala aj na slávnostných obradoch v obci a blízkom okolí Hnileckej doliny.

Postupne sa hudobný prejav zdokonalili natoľko, že sa dychovke podarilo urobiť si dobré meno v rámci niekdajšieho okresu Spišská Nová Ves.

Československá televízia štúdio Košice  pozvala v januári 1988 dychovku na natáčania relácie „Od nás – pre nás“. V tomto období sa mení názov nášho hudobného združenia na Dychová hudba Prakovčanka.

V roku 2000 sa ujíma vedenia Prakovčanky Viera Vojtilová, ktorá zakladá aj Občianske združenie DH Prakovčanka.

Odvtedy sa Prakovčanka zúčastnila mnohých vystúpení a festivalov doma i v zahraničí. Od susednej Českej republiky, Maďarska, Poľska až po Taliansko, Francúzsko, či Turecko.

Okrem festivalových vystúpení má DH Prakovčanka za sebou aj mnoho súťažných vystúpení a popredných umiestnení. Napríklad prvé miesto na Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových
hudieb v Spišských Vlachoch a postup do celoslovenského kola v roku 2015.

DH Prakovčanka je v regióne známa nie len kvôli svojim hráčskym aktivitám, ale aj vďaka organizácii a spoluorganizácii festivalov ako Festival dychových hudieb na Železnej ceste, či v regióne veľmi známy a obľúbený festival Prakofest.

V súčasnosti má dychovka asi 20 členov. Úzko spolupracuje s obcou Prakovce ako aj so Súkromnou základnou umeleckou školou v Prakovciach, ktorej žiaci tvoria najmladšiu generáciou členov nášej dychovky.