Festival dychových hudieb na Železnej ceste

Dychová hudba Prakovčanka oslávi dňa 30.6.2012 35. výročie svojho vzniku a zároveň začne tradíciu nového festivalu pod názvom Festival dychových hudieb
na Železnej ceste. Ako sa napodujatie pripravujú?

DH Prakovčanka v týchto dňoch, ako aj po minulé mesiace usilovne skúša svoj
repertoár, pretože sa na festivale predstaví nielen ako „Prakovčanka“, ktorú všetci
dobre poznajú, ale v ďalších dvoch formáciách sa predstavia bývalí už nehrajúci členovia
dychovky, ako aj nová, mladá vetva tejto dychovej hudby.

Okrem domácich účinkujúcich odznejú na festivale koncertné programy DH z Medzeva, DH Štós, DH Kodurka z košíc, DH Sitňanka z Banskej Štiavnice a DH Podbrezová. Pastvou pre oči budú určite vystúpenia
mažoretiek RAGTIME z Košíc a mažoretky MINIRED z
Prakoviec.

Festival dychových hudieb na Železnej ceste sa uskutoční vďaka podpore programu Terra Incognita Košického samosprávneho kraja, obce Prakovce, firme
Lemakor a v neposlednej rade vďaka hlavnému organizátorovi Občianskemu združeniu dychová hudba Prakovčanka.

Mgr. art. Lucia Baltová, Prakovské noviny 02/2012