Krajská súťažná prehliadka malých dychových hudieb

Okrem festivalových vystúpení má DH Prakovčanka za sebou aj mnoho súťažných vystúpení a popredných umiestnení. Napríklad prvé miesto na Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových
hudieb v Spišských Vlachoch a postup do celoslovenského kola v roku 2015.