Vznik mladežníckej dychovej hudby

V roku 1977 vznikol hudobný spolok, ktorý dostal názov Mládežnícka dychová hudba.
Jej umeleckým vedúcim a dirigentom sa stal Jozef Kráľ. Počas päťročného pôsobenia urobil veľký kus práce. Rozšíril repertoár natoľko, že dychová hudba bola schopná vystupovať na rôznych podujatiach.